Priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2-B1)

Priprave bodo organizirane na Ljudski univerzi Kočevje, s pričetkom 19.3.2019 ob 17. uri, 2x tedensko, ob torkih in četrtkih. Namenjene so vsem, ki slabo govorijo slovenski jezik, tujcem, migrantom in ostalim. Po uspešno izvedenih pripravah in zadostnem izkazovanju znanja s področja slovenskega jezika bodo udeleženci lahko pristopili k opravljanju Izpita iz slovenskega jezika. Priprave vodi ga. Greta Košmrl.

Priprave bodo potekale po razporedu:

Urnik_Priprave na opravljanje izpita iz slovenskega jezika_marec 2019

Posted in Aktualno, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022.