Priprave bodo organizirane na Ljudski univerzi Kočevje, s pričetkom 19.3.2019 ob 17. uri, 2x tedensko, ob torkih in četrtkih. Namenjene so vsem, ki slabo govorijo slovenski jezik, tujcem, migrantom in ostalim. Po uspešno izvedenih pripravah in zadostnem izkazovanju znanja s področja slovenskega jezika bodo udeleženci lahko pristopili k opravljanju Izpita iz slovenskega jezika. Priprave vodi ga. Greta Košmrl.

Priprave bodo potekale po razporedu:

Urnik_Priprave na opravljanje izpita iz slovenskega jezika_marec 2019