PRIDOBLJEN CERTIFIKAT O NACIONALNI POKLICNI KVALIFIKACIJI. NOVA KARIERNA PRILOŽNOST? 

Že več let delate na specifičnem delovnem mestu in ste strokovnjak za posebna dela? Želite napredovati, pa ne veste kako? Želite zamenjati delodajalca, pa nimate formalnega potrdila o vaših specifičnih znanjih? Opravite postopek pridobitve certifikata o Nacionalni poklicni kvalifikaciji. 

V svetovalnem središču Pokolpje vam pomagamo, da prepoznate vaše znanje, ga izluščite in ovrednotite. Svetujemo vam pri postopku prijave na pridobitev certifikata o NPK in seveda pri oblikovanju portfolia (zbirne mape). Vse to bo spodbudilo vaš osebni razvoj in možnost napredovanja.  

Pridobljen certifikat o Nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) pomeni za posameznika in podjetje veliko dodano vrednost na trgu dela. S certifikatom o NPK posameznik izkazuje poklicno usposobljenost za določen poklic tudi formalno. Po domače, izkazuje znanja in kompetence, ki jih je pridobil z leti na delovnem mestu.  

Prednosti, ki jih pridobite s certifikatom NPK?  

  • nove karierne priložnosti, 
  • prehod med delodajalci in večje razsežnosti zaposlovanja, 
  • lažje priznavanje kvalifikacije v tujini, 
  • večja konkurenčnost na trgu dela, 
  • možnost napredovanja v službi, 
  • osebno napredovanje. 

Ovrednotenje pridobljenih zanj in spretnosti na delovnem mestu je pomembna, tako za podjetje kot posameznika. Velikokrat so znanja in izkušnje, ki si jih posamezniki pridobijo z delom, prepoznana in ovrednotena le v njihovem delovnem okolju. NPK je pomemben tudi za podjetja. Zakaj?  

Hitro lahko oblikujejo nove poklice na podlagi trga 

So konkurenčni na trgu dela 

Hitreje selekcionirajo kader 

Izboljšajo razsežnosti svojih zaposlenih 

Omogočajo napredovanja zaposlenim.

Obiščite nas, da vam pomagamo na poti do cilja in certifikata. Tudi v poletnem času smo dosegljivi osebno na Ljudski univerzi Kočevje.  

maja.rupnik@lu-kocevje.simelita.orazem@lu-kocevje.si 

Svetovalno središče Pokolpje je financirano iz sredstev ESS in MIZŠ, zato je za uporabnike brezplačno.