Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022


Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 59

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 59

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Ljudska univerza Kočevje je v konzorciju z vodilnim partnerjem ZIK Črnomelj in partnerjem Srednjo šolo Črnomelj uspešno kandidirala na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje različnih programov usposabljanj. V več kot štiriletnem obdobju bo v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, na voljo bodo programi za uporabo načel HAACP, različni programi priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), programi priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP), programi usposabljanj za življenjsko uspešnost

Programi so za vse udeležence BREZPLAČNI. Vključijo se lahko tako ZAPOSLENI kot BREZPOSELNI. Vključiti se ne morejo osebe, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. 

Od novembra 2018 do vključno decembra 2020 smo izvedli 30 brezplačnih programov z vključenimi 353 udeleženci:

 • 18 neformalnih izobraževalnih programov (9 tečajev angleškega jezika na različnih ravneh, 1 tečaj nemškega jezika, 3 tečaje italijanskega jezika, 1 program Sporazumevanje v slovenskem jeziku, 3 priprave na opravljanje izpita iz slovenskega jezika in 1 usposabljanje HACCP),
 • 9 programov računalniškega in digitalnega opismenjevanja (7 tečajev Excela – začetna in nadaljevalna raven, 1 tečaj fotografije za začetnike, 1 program Računalniška pismenost za odrasle),
 • 3 programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (2 programa Beremo in pišemo skupaj, 1 program Izzivi podeželja).

Namen javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Trajanje projekta: 14. 9. 2018–31. 10. 2022

V letu 2021 imamo na voljo 8 usposabljanj:

 • 1 program Računalniška pismenost za odrasle
 • 1 program UŽU Izzivi podeželj
 • 4 programi neformalnih izobraževanj – tuji jeziki, skrb za zdravje, komunikacija
 • 2 programa uporabnih digitalnih znanj (Excel začetna ali nadaljevalna raven, tečaj fotografije, uporabna digitalna znanja, …)

Načrtovane programe bomo prilagajali interesu udeležencev in se glede ciljno skupino prilagodili z izvedbami.

Informacija o varovanju osebnih podatkov svetovancev v Svetovalnem središču Pokolpje

TUJI JEZIKI

Skozi celotno trajanje projekta vpisujemo udeležence na informativni seznam. Možen je vpis v več jezikov in na več ravneh glede na skupni evropski referenčni okvir jezikov* (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). Ko se skupina za določen jezik na določeni ravni zapolni, gremo v izvedbo. Vpis na informativni seznam udeležence ne obvezuje k obiskovanju tečaja, je informativne narave, omogoča pa prednostno udeležbo na tečaju.

Vpisujemo v tečaje angleščine, nemščine, italijanščine, ruščine, francoščine, … . Na različnih stopnjah lahko svoje znanje osvežite, nadgradite ali se lotite usvajanja čisto novega jezika. Posebni programi bodo namenjeni tudi komunikaciji v poslovnem svetu in konverzaciji.

Sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh – 40-urni programi

 • A1 (preživetvena raven)
 • A2 (vmesna raven)
 • B1 (sporazumevalni prag)
 • B2 (višja raven)
 • poslovna konverzacija B2 (višja raven)
 • konverzacija B1 (sporazumevalni prag)
 • osvežitveni tečaj A1 (preživetvena raven)
 • osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven)
 • osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag)
 • osvežitveni tečaj B2 (višja raven)

*Skupni evropski referenčni okvir za jezike je smernica, ki se uporablja za opis stopenj znanja tujih jezikov. Njegov glavni cilj je zagotoviti okvir za metode ocenjevanja in poučevanja, ki se uporablja za vse jezike v Evropi. 

SLOVENŠČINA ZA TUJCE

Ponujamo programe za učenje slovenščine, spoznavanje slovenske kulture in okolja in programe priprav na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika. V programu priprav na izpite iz slovenskega jezika je upravičen tudi strošek opravljanja izpita po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drug in tuji jezik na osnovni ravni.

Program priprav na izpit iz slovenskega jezika (hiperpovezava vstavi) – 30 ur

RAČUNALNIŠTVO

Skoraj tretjina programov znotraj razpisa je namenjenih različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja ter učenju s  pomočjo računalnika in spleta.

Cilj programov je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in digitalne tehnologije. Vpisujemo v naslednje programe:

 • Računalniška pismenost za odrasle – 60 ur
 • WORD (osnovna in/ali nadaljevalna raven) – 40 ur
 • EXCEL (osnovna in/ali nadaljevalna raven) – 40 ur
 • POWER POINT (osnovna in/ali nadaljevalna raven) – 40 ur
 • uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav) – 40 ur

PRIPRAVE ZA PRIDOBIVANJE IZPITA, KVALIFIKACIJE oz. CERTIFIKATA

V  programih priprav, ki trajajo 30 ur, ponujamo odraslim priložnosti za:

 • pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK),
 • opravljanje izpitov iz tujih jezikov in
 • opravljanje izpita iz Zakona o upravnem postopku (ZUP).

Naša želja je, da skupaj poiščemo vsebine in termine znotraj razpisanih programov, ki bodo ustrezali tako delodajalcem kot tudi njihovim zaposlenim. Za več informacij o vsebini programov in terminski izvedbi smo vam na razpolago.

logo_MIZS logo_EUESS

 

Projekt  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o EU skladih: https://www.eu-skladi.si/

Več o projektu na nacionalni ravni: https://zaznanje.si

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnih svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifični cilj 10.1.1.: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Novice


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

Objavil |9. 2. 2021|

Ljudska univerza Kočevje je v konzorciju z vodilnim partnerjem ZIK Črnomelj in partnerjem Srednjo šolo Črnomelj uspešno kandidirala na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 za pridobitev finančnih sredstev


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Tečaj Excel na nadaljevalni ravni za zaključeno skupino

Objavil |3. 4. 2019|

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 8.4.2019, pričnemo s tečajem Excel nadaljevalna raven za zaključeno skupino v podjetju.

Spodaj si lahko ogledate urnik.

Sonja Hribar


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Tečaj Excel na osnovni ravni za zaključeno skupino

Objavil |3. 4. 2019|

Obveščamo vas, da jutri, v sredo, 4.4.2019, pričnemo s tečajem Excel osnovna raven za zaključeno skupino v podjetju.

Spodaj si lahko ogledate urnik.

Sonja Hribar


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Tečaj fotografije za začetnike

Objavil |19. 3. 2019|

Program se bo izvajal v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022.  Program je namenjen zaposlenim in brezposelnim udeležencev. Vključiti se ne morejo osebe, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Prednost pri vpisu imajo


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Tečaj Excel osnovna raven

Objavil |19. 3. 2019|

Vabljeni k vpisu v program Excel na osnovni ravni v obsegu 40 andragoških ur s pričetkom v četrtek, 4.4.2019.

Program se bo izvajal v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022. Program je namenjen zaposlenim in


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2-B1)

Objavil |14. 3. 2019|

Priprave bodo organizirane na Ljudski univerzi Kočevje, s pričetkom 19.3.2019 ob 17. uri, 2x tedensko, ob torkih in četrtkih. Namenjene so vsem, ki slabo govorijo slovenski jezik, tujcem, migrantom in ostalim. Po uspešno izvedenih pripravah

INFORMACIJE

Anamarija Petelin
tel: +386 (0)1 89 38 274, +386 (0)51 414 706
mail: anamarija.petelin@lu-kocevje.si

KOORDINATOR PROJEKTA