Pričetek začetnega tečaja nemškega jezika za odrasle

Še se nam lahko pridružite na ZAČETNEM TEČAJU NEMŠKEGA JEZIKA.

Vabljeni na PRVO SREČANJE, ki bo v sredo, 16.marca 2016 ob 17.00 uri na Ljudski univerzi Kočevje, TZO 30, II. nadstropje.

Srečevali se boste ob sredah in četrtkih med 17. in 19.15 uro.

Izobraževanje temelji  na individualnem pristopu, pri katerem predavatelj spremlja razvoj vsakega posameznika v skupini. Pri takem delu posamezniki sistematično napredujejo pri vseh štirih jezikovnih spretnostih (govorjenje, branje, pisanje, poslušanje) in dosegajo zastavljene cilje.

Za vse dodatne informacije je kontaktna oseba ga. Milena Petek dosegljiva po e- pošti milena.petek@lu-kocevje.si ali na tel. (01) 89 38 272 ali 041 708 483.

Vabljeni v našo družbo.

 

Posted in Aktualno.