Pričeli smo z delavnicami za osnovnošolske otroke

V sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok (Early Marriage Prevention Network) smo pričeli z usposabljanji za osnovnošolske otroke. V kočevskih osnovnih šolah bomo v šolskem letu 2016/2017 namreč v delavnice vključili 120 otrok in jim posredovali znanja, ki jim bodo v pomoč pri zaščitili pred vključevanjem v zgodnje poroke. Prvo delavnico smo izvedli v Osnovni šoli Zbora odposlancev, kjer so učenci petega razreda aktivno sodelovali v petih modulih usposabljanja. Delavnice so zajemale vsebine s področja prepoznavanja in definiranja nasilja, tolerance ter enakosti v komuniciranju kot tudi vsebine s področja zgodnjih porok, odnosov med spoloma in prijateljstva. Delavnice sta vodila zunanji sodelavec g. Roman Horvat in koordinatorica projekta, ki sta skozi različne igre in igranje vlog učencem predstavila, kako graditi odnose na enakopravnosti med spoloma, kako prepoznati različne oblike nasilja ter kako se ubraniti nezaželenim posledicam zgodnjih porok. Učenci so pri delavnici sodelovali in z zanimanjem poslušali predavatelja, bili pa so tudi odlični sogovorniki. Skozi igro in na zabaven način so se skupaj naučili marsikaj novega, kar bo otrokom koristilo na njihovi nadaljnji življenjski poti.

i.Delavnice1 Delavnica4 Delavnica2  20170120_112751 20170120_112725 20170120_104641

Posted in Aktualno, Zgodnje poroke - kultura ali zloraba?.