Pričakovani rezultati projekta/Očekivani rezultati projekta

Pričakovani rezultati projekta IPA SOŽITJE so:

  • boljše poznavanje življenja rjavega medveda in njegovega bivalnega okolja, kar bo olajšalo sobivanje človeka z njim,
  • večja ozaveščenost lokalne in širše javnosti o pomenu in ohranjanju naravnih in kulturnih virov v čezmejni regiji,
  • povečanje zaposlitvenih možnosti v regiji za usposobljene strokovnjake waldpedagogike,
  • uvajanje programa izobraževanja v Učilnicah narave med izbirne vsebine v osnovnih šolah in možnost razvoja novih turističnih produktov,
  • dvig ravni in kakovosti upravljanja z območji, ki so prekrita z gozdovi,promocija teh območij ter dvig življenjskega standarda lokalnega prebivalstva.

 

Očekivani rezultati projekta su:

  • bolje upoznavanje sa životom smeđeg medvjeda i njegovog staništa, što će olakšati suživot čovjeka s njim,
  • veća osviještenosti lokalne i šire javnosti o značajnosti i očuvanju prirodnih i kulturnih resursa u prekograničnoj regiji,
  • povećanje mogućnosti za zapošljavanje u regiji osposobljavanjem stručnjaka kroz waldpedagogiku,
  • uvođenje programa obrazovanja u Školi u prirodi među izborne sadržaje u osnovnim školama i mogućnost razvoja novih turističkih proizvoda,
  • porast nivoa i kvalitete upravljanja sa područjima prekrivenim sa šumama, promocija tih područja i povećanje životnog standarda lokalnog stanovništva.
Posted in Aktualno, IPA ROK 4.

Dodaj odgovor