Preverjanje prisotnosti divjega petelina in gozdnega jereba s pomočjo peščenih kopališč

Zaradi informacij o nizkih gostotah obeh tarčnih vrst gozdnih kur – gozdnega jereba in divjega petelina na območju Natura 2000 Kočevsko (projektno območje projekta LIFE Kočevsko), ki smo jih dobili od zunanjih izvajalcev popisa, smo na Zavodu za gozdove Slovenije OE Kočevje v mesecu juliju začeli preverjati morebitno prisotnost teh vrst s pomočjo nameščenih kamer na t.i. umetnih peščenih kopališčih. Gozdne kure namreč rade uporabljajo zaplate suhega peska za »kopanje«, pri čemer s perja odstranjujejo parazite. Skupno smo postavili 11 kamer na peščena kopališča v habitatu divjega petelina in 2 kameri v habitatu gozdnega jereba. S kamerami bomo dogajanje na peščenih kopališčih predvidoma spremljali do konca avgusta in s tem pridobili dodatne informacije o stanju populacije gozdnih kur pred začetkom izvajanja konkretnih varstvenih akcij projekta LIFE Kočevsko na terenu.

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.