Prehranska baza belohrbtega detla na Kočevskem

Belohrbti detel najbolj ogrožena vrsta detla v Evropi. Tudi v Sloveniji je belohrbti detel zelo redek in ogrožen. Predsvem intenzivna raba gozdov in posledično poslabšanje prehranskih razmer sta ključnega pomena za upad številčnosti vrste. V splošnem je poznavanje prehrane belohrbtega detla še vedno pomanjkljivo. Dosedanje raziskave kažejo, da se belohrbti detel prehranjuje tako s hrano živalskega kot tudi s hrano rastlinskega izvora (plodovi in semena). Slednje se poslužuje predvsem v poletnem času, ko ne gnezdi. V nasprotju z večino žoln, ki se prehranjujejo predvsem z mravljami, pa je belohrbti detel pravi prehranski specialist. Prehranjuje se predvsem z ličinkami hroščev, ki se prehranjujejo z lesom ali so vezani na odmrli les. Te vrste, predvsem zaradi izkorišnaja gozdov in pomanjkanja odmrlega lesne biomase, danes veljajo za najbolj ogrožene. Belohrbti detel je kot plenilec pomemben pokazatelj tako ohranjenosti omenjenih vrst kot tudi stanja gozdnega ekosistema.

Za izboljšanje življenjskih in prehranskih možnosti belohrbtega detla se je izkazalo obročkanje dreves in zagotavljanje zadostne količine odmrlega lesa kot učinkovito. Vendar pa je ukrepe in izbiro ustreznih drevesnih vrst potrebno lokalno prilagajati predvsem kozličkom, glavnemu plenu belohrbtega detla. Dolgoročno ohranjanje belohrbtega detla brez varstva zanj prehransko pomembnih vrst ne bo učinkovito. Smiselno je le ohranjanje biodiverzitete kot celote.

Več o prehrani belohrbtega detla na Kočevskem si lahko preberete v poročilu.

Vabljeni k branju!

FOTO: Marjan Cigoj

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.