Prehranjevalne ograje zasajene

V maju smo zaključili s sadnjo sadik gozdnega drevja v prehranjevalne ograje za gozdnega jereba in divjega petelina. V dvajset ograj smo skupaj posadili 7500 sadik, od tega 3000 sadik smreke, 150 sadik jelke, 100 sadik bora in 4250 sadik plodonosnih vrst, češnje, gloga in jerebike.

Del sadik češnje (500 sadik), smo posadili izven ograj in jih pred objedanjem divjadi zaščitili s tulci. S sadnjo smo zaključili projektno aktivnost postavitev 20 prehranjevalnih ograj velikosti 0,5 do 1 ha, katerih namen je izboljšanje prehranskih možnosti za obe vrsti koconogih kur na Kočevskem.

Novico pripravila ekipa ZGS LIFE Kočevsko (foto: arhiv ZGS).

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.