Med strokovnimi gradivi projekta LIFE Kočevsko smo objavili gradivo z naslovom »Pregled antropogenih motenj na območju Reškega jezera«.

Vabljeni k branju!