Predstavitev

Edina stalnica je sprememba. Na Ljudski univerzi Kočevje se vedno bolj uspešno prilagajamo nenehnim spremembam in z odprtimi rokami sprejemamo, pa tudi uvajamo novosti. Javni zavod je leta 1959 ustanovila Občina Kočevje z namenom razvoja izobraževanja odraslih v lokalnem okolju, od leta 2018 pa je Ljudska univerza Kočevje organizacijska enota Podjetniškega inkubatorja Kočevje.

Smernice razvoja izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti, ki so bile podane ob ustanovitvi zavoda, so v zadnjem obdobju delovanja zavoda dobile nove dimenzije. Ponosni smo na širok spekter dejavnosti, ki spodbujajo partnersko sodelovanje, prispevajo k razvoju vseživljenjskega učenja v okolju in poudarjajo dostopnost posamezniku. S pestro vsebinsko ponudbo in pristnim posluhom za potrebe ljudi tkemo mrežo izobraževanja odraslih, medgeneracijskega sodelovanja in socialne aktivacije ranljivih. V zadnjih letih posebno pozornost namenjamo tudi mladim.

Odraslim zagotavljamo možnost za dokončanje osnovne šole, podporo in pomoč pri učenju, kariernem razvoju in različna znanja za boljšo kvaliteto življenja. Pozitivno vplivamo na osebne spremembe posameznikov, pomagamo pri premagovanju osebnih stisk, zvišujemo funkcionalno pismenost, ljudem pomagamo določiti osebne cilje v izobraževanju in ovrednotiti že obstoječa znanja iz življenjskih izkušenj. Človek, ki pride k nam in si želi nekaj spremeniti, dobi celostno obravnavo.

Za strokovno izvedbo formalnih in neformalnih programov skrbi tim odprtih posameznikov, ki z znanjem in pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi gradijo mrežo izobraževanja odraslih v okolju.

Melita Oražem, vodja OE


Ljudska univerza Kočevje
Trg zbora odposlancev 30
1330 Kočevje

Tel.: +386 (0) 1 89 38 270
Mobi: +386 (0) 41 708 483
Faks: +386 (0) 1 89 38 275
E-mail: info@lu-kocevje.si

Uradne ure:
ponedeljek – četrtek (8.-17. ure)
petek (8.-14. ure)