Predstavitev preliminarnih rezultatov in strokovna ekskurzija ogleda kraških jam, v katerih potekajo raziskave

V sredo, 9.9.2015 smo se predstavniki Občine Kočevje, ZGS OE Kočevje, ZRSVN OE Ljubljana, predstavnik IZRK in predstavnici LU Kočevje ter predstavnik TV Kočevje v okviru akcije A2 (analiza izhodiščnega stanja) po uvodni predstavitvi dr. Mitje Prelovška v Turističnem kompleksu Jezero odpravili na teren in si ogledali lokacije in vhode nekaterih jam, v katerih potekajo raziskave, in sicer: Vodne jame v Klinji vasi, Veliko in Malo Stankovo jamo, Željnske jame ter Remihov mlin.

Celotno novico s fotografijami si lahko ogledate na naslednji povezavi: http://life-kocevsko.eu/predstavitev-preliminarnih-rezultatov-in-strokovna-ekskurzija-ogleda-kraskih-jam-v-katerih-potekajo-raziskave/

 

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.