Predstavili smo se na nacionalni konferenci PREDIS

V mesecu maju smo se udeležili nacionalne konference projekta PREDIS – Preprečevanje zgodnjega osipa v poklicnem izobraževanju s strategijami vključevanja za priseljence in Rome, kjer smo predstavili projekt Večnamenski romski center Sončna hiša kot podporo pri izobraževanju in vključevanju mladih pripadnikov romske skupnosti. 👩‍💼
Predstavili smo svoja prizadevanja za opolnomočenje in vključevanje Romov ter si izmenjali izkušnje in inovativne pristope različnih izobraževalnih organizacij.

Posted in Aktualno, Večnamenski Romski center – Khameskoro Kher Kočevje (Sončna hiša Kočevje).