Predšolska vzgoja

OBRAZEC ZA SAMOPREVERJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program PREDŠOLSKA VZGOJA, SSI:
Modul – DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE
Modul – GLASBENO IZRAŽANJE
Modul – IGRE ZA OTROKE
Modul – INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
Modul – JEZIKOVNO IZRAŽANJE OTROK
Modul – KURIKULUM ODDELKA V VRTCU
Modul – LIKOVNO IZRAŽANJE
Modul – MATEMATIKA ZA OTROKE
Modul – MULTIMEDIJE
Modul – NARAVOSLOVJE ZA OTROKE
Modul – PEDAGOGIKA IN PEDAGOŠKI PRISTOPI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Modul – PLESNO IZRAŽANJE
Modul – RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA
Modul – ŠPORT ZA OTROKE
Modul – USTVARJALNO IZRAŽANJE
Modul – VARNO IN ZDRAVO OKOLJE
Modul – VEŠČINE SPORAZUMEVANJA

OBRAZEC ZA POTRJEVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program PREDŠOLSKA VZGOJA, SSI:
Modul – DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE
Modul – GLASBENO IZRAŽANJE
Modul – IGRE ZA OTROKE
Modul – INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
Modul – JEZIKOVNO IZRAŽANJE OTROK
Modul – KURIKULUM ODDELKA V VRTCU
Modul – LIKOVNO IZRAŽANJE
Modul – MATEMATIKA ZA OTROKE
Modul – MULTIMEDIJE
Modul – NARAVOSLOVJE ZA OTROKE
Modul – PEDAGOGIKA IN PEDAGOŠKI PRISTOPI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Modul – PLESNO IZRAŽANJE
Modul – RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA
Modul – ŠPORT ZA OTROKE
Modul – USTVARJALNO IZRAŽANJE
Modul – VARNO IN ZDRAVO OKOLJE
Modul – VEŠČINE SPORAZUMEVANJA

Posted in Aktualno, Pridobitev izobrazbe.

Dodaj odgovor