Naziv po zaključku izobraževanja

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja eno leto. Izobraževalni program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami.

Pogoji za vpis:

  • uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
  • dodatni pogoj je za vpis je zdravniško potrdilo, s katerim se ugotovi, da ni zdravstvenih ovir za vključitev v izobraževalni program.

Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec/ka uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module.

Poleg tega mora opraviti:

  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • poklicna matura.

Vsebina poklicne mature:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok,
  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
  • izpitni nastop in zagovor.

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 270, +386 (0)41 708 483
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.

POVEZAVE

Pravila ocenjevanja v srednješolskih programih
Poklicna matura