Predavala je ga. Katja Bašič, predsednica Združenja proti spolnemu zlorabljanju.

PREDAVANJE O SPOLNI ZLORABI IIPREDAVANJE O SPOLNI ZLORABI IIIspolna zloraba I