Pravila ocenjevanja v srednješolskih programih


Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 59

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 59

Šolska pravila ocenjevanja vsebujejo podrobnejša merila in postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja, načrt ocenjevanja, izpitni red, pripravo izpitnega gradiva itd.
Pravila vsebujejo informacije:

  • o priznavanju izpitov, ki ste jih opravljali na drugi šoli ter ostalo že pridobljeno znanje in izkušnje;
  • o osebnem iuobraževalnem načrtu;
  • o ocenah in načinu ocenjevanja;
  • o izpitnem redu;
  • o napredovanju, kakšen uspeh in katere listine pridobite ob zaključku izobraževanja;
  • o ugovorih zoper ocenjevanje;
  • o tem, ali ste oproščeni opravljanja izpoitov iz določenih predmetov, itd.