Pravica do uporabe zelenega znaka kakovosti 2018–2021

Ljudska univerza Kočevje je ponovno pridobila pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti za nadaljnja tri leta. Pravico do uporabe znaka podeljuje Andragoški center Slovenije.
Strokovni sodelavci na Ljudski univerzi Kočevje si bomo še naprej prizadevali dosegati vse opredeljene standarde kakovosti, da bomo čez tri leta znova uspešno kandidirali za podaljšanje znaka.

Na Komisijo Andragoškega centra Slovenije za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti smo 9. 3. 2018 posredovali Vlogo za pridobitev oz. podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti. Komisija je predloženo vlogo obravnavala in ugotovila, da je vloga organizacije po dopolnitvi ustrezna in popolna. Na podlagi pregleda in presoje priloženih dokazil pri posamičnih merilih je Komisija ugotovila, da izobraževalna organizacija dosega vse opredeljene standarde kakovosti za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Zapisala: Sonja Hribar, članica skupine za kakovost Ljudske univerze Kočevje

Zeleni znak kakovosti 2018-2021

Posted in Aktualno.