Pragozd Kopa v GGE Črmošnjice

Ohranjanje narave ter povečevanje deleža odmrle lesne mase v gozdu sta vsekakor osnovna cilja izločanja novih območij gozda prepuščenih naravnemu razvoju.

V sklopu projekta LIFE Kočevsko, natančneje projektne akcije C2 – Izboljšanje stanja in populacije triprstega in belohrbtega detla smo naravnemu razvoju prepustili 100 ha t.i. ekocelic v državnih gozdovih ter 28 ha v zasebnih gozdovih (akcije B1). Del naravnemu razvoju prepuščenih območij v državnih gozdovih predstavlja tudi varstveni pas, ki so ga kolegi iz Zavoda za gozdove Slovenije OE Novo mesto določili okoli gozdnega rezervata Pragozda Kopa.

Kolegi so temu posvetili dva terenska dneva (23. in 24. avgusta), ko so v GGE Črmošnjice s pomočjo GPS naprave natančno določili mejo gozdnega rezervata Pragozd Kopa, ki ga predstavlja odsek 34B, ter na novo izločili varstveni pas v odsekih 30A, 34A in 37. Ta predstavlja pas gozda širine od 45 do 100 m v skupni površini 6,95 ha. Varstveni pas ima status ekocelice, zato bodo preprečeni zunanji vplivi na pragozd, ki bi jih lahko povzročilo gospodarjenje z gozdovi. S tem se povečuje površina gozda, ki skupaj s pragozdom pokriva dobrih 20 ha površine, v katerem bodo ustvarjeni boljši pogoji za razvoj populacije triprstega in belohrbtega detla.

Pragozd-Kopa-9-1_naprava

Natančna GPS naprava (foto: ZGS OE Novo mesto)

Pragozd-Kopa-11-1

Pragozd zagotavlja veliko odmrle mase (foto: ZGS OE Novo mesto)

 

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.