Ljudska univerza Kočevje veliko naporov vlaga to, da bi izobraževalne aktivnosti dosegle najbolj ranljive skupine posameznikov, ki so pomoči potrebni. S tem namenom je napisala tudi pobudo za skupno srečanje lokalnih institucij, ki se ukvarjajo z reševanjem romske tematike in sicer so se sestanka udeležili predstavniki občine, centra za socialno delo in urada za delo. Socializacija Romov ter njihovo vključevanje v izobraževalne in vzgojne programe je za dvig njihove kvalitete življenja in višji nivo vključitve v socialno okolje ključnega pomena. Vsi, predvsem pa odrasli, potrebujemo za vključevanje v posamezne aktivnosti določeno stopnjo motivacije. V kolikor je znotraj sebe ne najdemo, jo je potrebno poiskati od zunaj.

Koordinatorica projekta Večnamenski romski center Andreja Vlašič Bižal je predstavila vključevanje Romov na Ljudski univerzi ter ideje in pobude pri vključevanju lokalnih institucij k učinkovitejšemu vključevanju Romov v izobraževalne programe.

Skupni interes celotnega lokalnega okolja ter vseh institucij, vključenih v reševanje romske problematike, je boljše sobivanje romskega in večinskega prebivalstva, za kar je v osnovi potrebno udeleževanje Romov v aktivnosti, ki vključujejo pridobitev temeljne formalne izobrazbe, ustvarjanje rutine in osnovne odgovornosti do družbe.

Poudariti želimo, da se z novimi predlogi in idejami zavzemamo za izboljšanje stanja, ki se ne odraža zgolj na področju izobrazbe, ampak tudi v spremembi mišljenja, dvigu kvalitete življenja in boljši zaposljivosti Romov kot tudi v vsesplošnem boljšem delovanju celotne družbe in lokalne skupnosti v občini Kočevje.