Potekalo je 6. srečanje projektne skupine SORO

Včeraj je na Ljudski univerzi Kočevje potekalo šesto srečanje projektne skupine SORO. Na začetku smo uspešno izvedli fokusno skupino, s katero želimo ovrednotiti kvaliteto sodelovanja med partnerskimi organizacijami in med različnimi sektorji, ki nastopajo v projektu, da bi v bodoče zagotovili še učinkovitejše izvajanje projektnih aktivnosti. Pridobili smo veliko različnih mnenj, izraženih vrednot, pogledov na delovanje projektne skupine in prepričanj, ki bodo nedvomno pripomogli k oblikovanju končnega evalvacijskega poročila. V nadaljevanju smo partnerji poročali o izvedenih aktivnostih v obdobju med decembrom 2015 in februarjem 2016 ter naredili načrt izvajanja dejavnosti do konca projekta. Velik poudarek srečanja je predstavljal tudi dogovor glede zaključne konference projekta, ki bo potekala v Ljubljani 6. aprila, tik pred svetovnim dnevom zdravja in mednarodnim dnevom Romov. Kaj več o sami vsebini konference razkrijemo kmalu! DSC04064 DSC04076

Posted in Aktualno, SORO.