Posvet za strokovne pedagoške delavce

»Naši otroci s posebnimi potrebami so kot solata na gredici. Ena solata je velika, lepa, raste, druga pa je majhna, pri zemlji, nebogljena in skrita. Šolstvo je človek, ki zaliva tisto solato, ki je lepa, raste in tudi zraste. Tisto majhno pa pusti na dnu, je ne vidi, ne zaliva in ji ne pusti, da raste, ker je nepomembna, majhna in skorajda nevidna. Naši otroci s posebnimi potrebami so tista majhna solata.«, misel mame otroka s posebnimi potrebami.

V prostorih novega Podjetniškega inkubatorja Kočevje smo izvedli posvet POKLICNA PRIHODNOST OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI – ISKANJE POZITIVNIH VIROV MOČI za strokovne pedagoške delavce. Povabljeni so bili iz okoliških šol in vrtcev, kjer so na podlagi izkušenj izmenjali svoja mnenja in poglede. Namen je bil raziskati pomembne točke za karierno orientacijo otrok s posebnimi potrebami. Preko hibridne izvedbe srečanja smo štiri partnerske lokacije (Maribor, Fundacija Prizma; Velenje, Društvo Novus; Novo mesto, RIC Novo mesto; Kočevje, Podjetniški inkubator Kočevje – OE Ljudska univerza Kočevje s sodelovanjem na daljavo skupaj osvetljevale pomen pozitivnih virov moči v času šolanja za podprto karierno pot otrok s posebnimi potrebami.

V PLENARNEM DELU posveta je o prelomnih trenutkih staršev in otrok s posebnimi potrebami na njihovi karierni poti govorila Dunja Petak, magistrica znanosti s področja klinične psihologije z večletnimi delovnimi izkušnjami na področju karierne orientacije. Kako se starši soočajo z izzivi pri vključevanju otroka v vzgojno izobraževalni proces je z nami delila osebne izkušnje Lilijana Kotnjek, mama otroka s posebnimi potrebami, prostovoljka društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju – Sožitje Kočevje. Ksenija Lorber, ki izvaja pouk na domu, je z nami delila, kako pomembno je povezovanje in informiranje med starši, šolami in ključnimi akterji na trgu dela. Bojana Matić Risteski je kot strokovna delavka z izkušnjami iz Centra za sluh in govor Maribor povedala o svojih izkušnjah na področju socialne vključenost, enakopravnosti in možnostih za vse.

DELAVNIČNI DEL posveta je temeljil na nadgradnji individualnega programa v šolah. Moderatorke, Dunja Petak iz enote KCM Maribor, Darja Fišer iz enote KCM Velenje, Sandra Kocjan Malnar iz enote KCM Kočevje in Ksenija Lorber iz enote KCM Novo mesto so svetovalne delavce in prisotne strokovnjake usmerjale, kako nadgraditi individualne programe za vključene osebe s posebnimi potrebami. katere metode uporabiti pri iskanju pozitivnih virov moči otroka s posebnimi potrebami in kako pozitivne vire moči zapisati. Posvet smo zaključili s sklepnimi mislimi o pomenu in sodelovanju ključnih akterjev pri delu z otroki s posebnimi potrebami, tj. pogovor med starši, vzgojitelji in strokovnimi delavci, opazovanje otroka, pogovor z vrstniki. Samo z vključevanjem vseh deležnikov lahko prepoznamo, katera so tista močna otrokova področja, ki jih lahko skozi naše različne spodbude otrok razvija in gradi. Na takšen način lahko znatno pripomoremo in si prizadevamo za optimalen napredek v otrokovem razvoju.