Postavitev prehranjevalnih ograj za divjega petelina

Na podlagi izvedenega evidentiranja stanja vrste  v letu 2015 ter do takrat obstoječih strokovnih podlag je bila v sklopu projekta LIFE Kočevsko oblikovana t.i. upravljalska cona divjega petelina v velikosti 3.813 ha. Znotraj cone divjega petelina in deloma izven nje (območje Racne gore – Petelinjek) so bila v nadaljevanju oblikovana  t.i. centralna območja velikosti med 150 in ca. 300 ha, znotraj katerih se nahaja eno ali več aktivnih ali domnevno aktivnih rastišč v zadnjih letih. Skupno je bilo oblikovanih osem lokacij centralnih območij. Dve lokaciji centralnih območij se nahajata v zasebnih gozdovih (območje Turna – OE Kočevje in območje Racne gore – OE Postojna), ostala območja pa v državnih gozdovih na območju Goteniške in Borovške gore. Skupna površina centralnih območij je okoli 1500 ha (1,6% območja).

Centralna območja divjega petelina so tako prostorski okvir umeščanja načrtovanih ukrepov v gozd za tarčno vrsto – divjega petelina. V preteklih dveh mesecih smo s sodelavci Zavoda za gozdove v gozdu detajlno umestili in zakoličili pet t.i. prehranjevalnih ograj v skupni površini ca. 3,5 ha. Njihov osnovni namen je izboljšanje prehranjevalnega habitata za vrsto. To pomeni, da na ograjenih površinah želimo zagotoviti razvoj plodonosnih zelišč (maline, robide, borovnice) ter v nadaljevanju zaščito zelišč in drugega rastlinja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo.

Poleg dveh zakoličenih prehranjevalnih ograj v GGE Ravne (področje Goteniške gore) ter ene v GGE Draga (območje Debelega vrha), smo konec meseca marca zakoličili še ograjo v GGE Grčarice (prav tako območje Debelega vrha) ter pretekli teden, natančneje 9. maja 2017, še zadnjo na  območju Racne gore v ZGS OE Postojna, KE Stari Trg.

Na terenu smo potek ograje označili s količki obarvanimi z rumeno barvo in se z revirnim gozdarjem dogovorili o detajlni izvedbi pripadajočih del.

Ob postavitvi ograj bo na celotni površini ograj izvedena tudi priprava tal za sadnjo plodonosnih drevesnih vrst. Sadnjo bomo izvedli spomladi 2018.

DSCN3204 DSCN3211 IMG_20170321_092555 IMG_20170321_092617

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.