Med strokovnimi gradivi na spletni strani projekta LIFE Kočevsko (http://life-kocevsko.eu/publikacije/)  smo objavili dve poročili, in sicer:

Vabljeni k branju!