POROČILA O KAKOVOSTI:

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2016/17
Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2015/16

 

AKCIJSKI NAČRTI:

Načrt aktivnosti 2017/18
Načrt aktivnosti 2016/17
Načrt aktivnosti 2015/16

 

SAMOEVALVACIJSKA POROČILA:

Samoevalvacijsko poročilo 2016/17
Samoevalvacijsko poročilo 2015/16
Načrt zdravega življenjskega sloga

 

SAMOEVALVACIJSKI NAČRTI :

Samoevalvacijski načrt 2017/18
Samoevalvacijski načrt 2016/17
Samoevalvacijski načrt 2015/16