POROČILA O KAKOVOSTI:

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2019/20
Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2018/19
Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2017/18

 

AKCIJSKI NAČRTI:

Načrt aktivnosti 2020/21
Načrt aktivnosti 2019/20
Načrt aktivnosti 2018/19

 

SAMOEVALVACIJSKA POROČILA:

Samoevalvacijsko poročilo 2019/20
Samoevalvacijsko poročilo 2018/19
Samoevalvacijsko poročilo 2017/18

 

SAMOEVALVACIJSKI NAČRTI:

Samoevalvacijsko načrt 2020/21
Samoevalvacijsko načrt 2019/20
Samoevalvacijsko načrt 2018/19