Popotovanje po Kočevski

Zaradi obsežnih gozdnih prostranstev in specifične zgodovine Kočevska v očeh mnogih Slovencev velja za skrivnostno, razmeroma slabo poznano deželo. K temu je nedvomno znatno prispevala tudi 600-letna prisotnost nemško govorečih prebivalcev, tako imenovanih Kočevskih Nemcev, na prostoru, ki so ga opevali kot »deželico med izvirom Rinže in obrežjem Kolpe«. Ta dinarskokraška pokrajina na jugu Slovenije s pogorji Goteniške gore, Stojne in Roga je z njihovo izselitvijo ob začetku druge svetovne vojne ter izginjanjem njihove dediščine

doživela usodo, ki bi jo najlažje povzeli z ugotovitvijo: »Na začetku je bil gozd, na koncu je znova gozd« (dr. Erich Petschauer) (vir: https://www.lgd-geografi.si/dogodki/169-po-sledeh-kocevskih-nemcev). Mentor krožka je Mihael Petrovič ml., ki velja za enega najboljših poznavalcev kočevske zgodovine, je publicist, pisatelj in lokalni turistični vodnik.