Ponovni zagon sistema za opazovanje gnezda belorepca

Konec decembra 2016 smo izvedli popravke na sistemu za opazovanje in nadzor znanega gnezda orla belorepca. Zaradi pomanjkanja sončne energije, je bilo potrebno spremeniti nastavitve in minimalizirati porabo sistema (izključili smo npr. motorček, ki omogoča premikanje kamere v horizontalni in vertikalni smeri; na sam zoom kamere to nima vpliva). Sistem smo ponovno zagnali in vzpostavili njegovo delovanje, ponovno smo omogočili tudi avtomatizirano premikanje fotovoltaičnega panela v smeri največje osvetlitve.

Ker je trenutno sonce skoraj najniže na svoji navidezni poti, dolžina dneva pa je kratka, sistem (še) ne deluje ves čas dneva. Ob trenutnih vremenskih razmerah je najpomembnejše, da se ob sončnem vremenu sistem sam ponovno vzpostavi, kar pomeni, da bo ob zadostni količini svetlobe (sončne energije) deloval tako rekoč nepretrgoma.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.