Pomembno za mlajše od 27 let

Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, imajo pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje in pravico do drugih ugodnosti ter pravic (na primer prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del preko pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta in v primeru, da niste v delovnem razmerju in niste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor