Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, imajo pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje in pravico do drugih ugodnosti ter pravic (na primer prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del preko pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta in v primeru, da niste v delovnem razmerju in niste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve.