Pokukali smo v življenjski prostor ogroženih roških detlov na Kopi

V sklopu dogodkov Poletje v Kočevskem rogu  2017 smo v soboto, 13. maja, izvedli predstavitev projekta LIFE Kočevsko. Tokrat smo za predstavite problematike ohranjanja ogroženih vrst detlov izbrali pragozd Kopa, kjer občasno še gnezdi par belohrbtih detlov. Udeležence smo popeljali po pragozdnem obrobju  ter jim na posameznih točkah predstavili fenomen pragozda, mrtve lesne mase, na veliko zadovoljstvo vseh pa tudi belohrbtega detla, ki je bil zaradi hranjenja mladičev ob našem sprehodu zelo aktiven.

Pragozd Kopa je z vsega  14 ha najmanjši pragozdni  ostanek na Kočevskem, zato bi si gotovo zaslužil širitev robnega pasu, s čimer bi okrepili naravne procese in izginjajoči habitat detla.  Poleg načrtovanih projektnih aktivnosti smo se na pobudi udeležencev dotaknili tudi nekaterih aktualnih tem, kot so vlake, divjad – zveri – lovstvo ter dediščine Kočevarjev. Sprehod smo nadaljevali po grebenu do vrha Kroglinška in se po gozdni cesti vrnili do izhodišča pod Kopo. Na dogodku je bilo 17 udeležencev, vodili pa smo ga Marjan Grah, Zavod z gozdove ter Denis Žitnik in Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave.

Foto Vasja Marinč 1 Foto Vasja Marinč 2 Foto Vasja Marinč 3

Novico pripravil Andrej Hudoklin, ZRSVN (foto: Vasja Marinč)

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.