Visokošolski strokovni študijski program
PODJETNIŠTVO IN MEDNARODNO POSLOVANJE izvaja VISOKA POSLOVNA ŠOLA ERUDIO
v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje (e-študij na daljavo)

Študij traja 2 leti in se zaključi z zagovorom diplomskega dela. Programi so javnoveljavni in se izvajajo kot izredna oblika študija na daljavo. Ovrednoteni so s 120 kreditnimi točkami po sistemu ECTS. Po zaključenem izobraževanju diplomant/ka pridobi naziv: Diplomirani organizator trajnostnega turizma/diplomirana organizatorka trajnostnega turizma

V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo in mednarodno poslovanje se lahko vpiše:

  • kdor je opravil maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem ali petletnem (3+2) srednješolskem programu in
  • kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo in mednarodno poslovanje se lahko vpišejo:

  • Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 01. 01. 1994, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.
  • Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 01. 01. 1994, nesorodnih študijskih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti naslednje 3 diferencialne izpite, in sicer Poslovne finance, Poslovna terminologija v TJ II, Osnove obligacijskega prava.

Študenti dodiplomskih programov (poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Imeti morajo vsaj toliko KT iz predhodnega izobraževanja, kolikor jih potrebujejo za napredovanje po programu.

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 270, +386 (0)41 708 483
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

www.erudio.si

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do konca septembra 2016 oz. do zasedbe prostih mest.