Podelitev potrdil udeležencem računalniških tečajev

Včeraj smo s podelitvijo potrdil zaključili še en sklop izvedb brezplačnih izobraževalnih programov za zaposlene. Za nami sta dve izvedbi programa Uspešno vodenje delovnih procesov s pomočjo IKT in izvedba programa Priprave tekstovnega in slikovnega gradiva ter vzdrževanje spletnih strani. V sklopu prvega so udeleženci poglabljali svoje znanje Excela, znotraj vsebine slednjega programa pa smo se posvetili fotografiji.
Trenutno na LU Kočevje poteka še nekaj tečajev računalništva, jeseni pa nadaljujemo z izvedbami, zato nas čim prej pokličite in se uvrstite na informativni seznam. Več informacij dobite na 051 414 706 (Sonja Hribar).
Programi se odvijajo v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 in so za zaposlene udeležence brezplačni, saj jih sofinancirata MIZŠ in Evropski socialni sklad.
Zapisala: Sonja Hribar

Podelitev potrdil udeležencem računalniških tečajev

Posted in Aktualno, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019.