Po poteh starih Kočevarjev

Program je namenjen aktivnim odraslim in starejšim odraslim, ne glede na poklic ali delovne izkušnje. Primeren je za vse udeležence, ki želijo usvojiti znanje in vedenje o kulturni dediščini, zgodovini in nekdanja podobi Kočevske in njenih prebivalcev, njihovih šegah in navadah ter kulinariki in dialektu. Udeležencem želimo na zanimiv in pester način predstaviti kočevsko zgodovino ter s tem pozitivno vplivati na njihovo kulturno zavest.  Z uporabo tehnologije informacijske družbe bodo udeleženci izboljšali digitalno pismenost in sposobnost raziskovanja, se naučili raziskati, s pomočjo različnih virov, pretekle dogodke, ki so pomembni za kraj, državo,… in povečati njihovo kreativnost in izražanje pri predstavitvi svoje seminarske naloge.

Tematski sklopi:

 • Predstavitev programa in uvod: Kočevska skozi tisočletja
 • Grajska dediščina kočevske in pomembne osebnosti, povezane s Kočevsko
 • Uporniška dediščina kočevske in njen vpliv na literarno in ljudsko izročilo
 • Pripovedno izročilo kočevske s poudarkom na krajih po kočevskem
 • Kočevarščina
 • Šege in navade Kočevarjev
 • Kočevarica in kulinarika 
 • Skozi Kočevje z odprtimi očmi
 • Po sledeh kočevske – izlet
 • Priprava seminarske naloge in predstavitev le-teh
 • Zaključek programa in evalvacija

Trajanje: 50 ur
Število izvedb: 1 izvedba v letu 2013
Termin izvedbe: 1.1.2013 – 30.4.2013
Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.

{AG}SNI_Kocevarscina{/AG}

INFORMACIJE
Lilijana Štefanič
tel: +386 (0)1 89 38 274
mail: lilijana.stefanic@lu-kocevje.si, lili.stefanic@siol.net

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor