Po Orlovi poti z učenci osnovnih šol tudi v mesecu maju

V mesecu maju je bilo v Orlovi sobi v Kočevski Reki in na Orlovi poti ob Reškem jezeru zelo živahno.  V sodelovanju z osnovnimi šolami smo izvedli naravoslovne dni, ki so učence seznanile z nekaterimi ogroženimi živalskimi vrstami, ki živijo na Kočevskem.

Z učenci OŠ Prevole, POŠ Livold, POŠ Kočevska Reka, OŠ Stara Cerkev in OŠ Fara smo spoznavali tarčne vrste projekta LIFE Kočevsko.  Najprej smo si v Orlovi sobi ogledali promocijski film projekta in se ob maketah tarčnih vrst v naravni velikosti o njih tudi pogovorili.

V drugem delu dneva smo se sprehodili do Reškega jezera, kjer so nas čakali rafti, s katerimi smo se prepeljali na Orlovo pot. S pomočjo didaktičnih pripomočkov postavljenih ob poti smo dobili predstavo, kako mogočna in posebna ptica je orel belorepec. Merili smo razpon kril, spletali gnezdo, lovili ravnotežje, poslušali zvoke narave in leteli kot orel.

Naravoslovni dan je minil kot bi mignil, učenci pa so vidno zadovoljni in z novimi spoznanji odšli domov.

Novico pripravili zaposleni na Ljudski univerzi Kočevje.

Foto: arhiv LUK.

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.