Partnerstva Stari starši in vnuki

Tudi v šolskem letu 2009/2010 bomo izvedli
brezplačne tečaje za učenje Interneta,
ki bodo namenjeni starejšim odraslim, starejšim od 55 let.

Ljudska univerza Kočevje je v šolskem letu 2008/09 pričela triletni projekt, ki so ga v partnerstvu s šestimi organizacijami za izobraževanje odraslih iz Slovenije poimenovali »STARI STARŠI IN VNUKI«.

Ljudska univerza Jesenice je koordinatorka triletnega projekta, partnerji projekta pa so naslednje organizacije za izobraževanje odraslih:
– Ljudska univerza Jesenice
AGORA d.o.o.
– Ljudska univerza Kočevje
Ljudska univerza Koper
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Ljudska univerza Ptuj
RIC Novo mesto

Predstavitev projekta in osnovna gradiva o projektu si lahko ogledate s klikom na spodnje povezave:
Strokovna izhodišča
E-gradiva
Izvedbeni načrt
Časovni načrt izvedbe

Projekt se bo izvajal od 13.6.2008 do 31.8.2011.

Več informacij o projektu si lahko ogledate na spletni strani http://ucenje.cvzu-gorenjske.si/show.aspx?xid=WBT:X:Clanek&nid=344.

Namen projekta je pritegniti dijake poklicnih in drugih srednjih šol, da v vlogi prostovoljnih “digitalnih mentorjev” pomagajo starejšim prevzeti aktivno vlogo državljanov digitalne družbe in jih naučijo:
– kako se priključiti in uporabljati svetovni splet,
– kako uporabljati elektronsko pošto za spletno sporazumevanje,
– kako dostopati do lokalnih on-line vsebin, ki so na voljo preko svetovnega spleta.

Seminarji , ki jih vodijo “vnuki”, so zelo kratki in individualnega značaja (en vnuk poučuje enega ali dva stara starša); nadaljnje dejavnosti, ki jih stari starši izvajajo, so zasnovane tako, da stari starši lahko napredujejo po lastnem ritmu.
Za vnuke bomo pred pričetkom izvajanja tečajev pripravili ustrezno usposabljanje z mentorjem, ki bo ves čas spremljal delo vnukov in skrbel za podporo in pomoč.

Vse, ki bi se v projekt radi vključili bodisi v vlogi mentorjev, bodisi v vlogi udeležencev nam pišite na e-mail: lu.kocevje@siol.net , ali pokličite na 01 89 38 273.

PRIROČNIKI ZA IZVAJANJE PROJEKTA
E-gradiva in spletne strani naših partnerjev v projektu:
Ljudska univerza Jesenice
AGORA d.o.o.
Ljudska univerza Koper
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Ljudska univerza Ptuj
– Ljudska univerza Kočevje (spletna učilnica, splošne informacije)
– RIC Novo mesto (spletna učilnica, splošne informacije)

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

DOSEDANJI REZULTATI PROJEKTA

Prva izvedba – 2008/09
Druga izvedba – 2009/2010