PARK MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA

Znesek, višina sredstev: 149.964,44 €

Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj, LAS projekti

Znesek, višina sofinanciranja: 63.967,14 €

Status – faza: V teku

http://las-ppd.si/wp-content/uploads/2021/04/Park-medgeneracijskega-sodelovanja.pdf

Medgeneracijsko sodelovanje je v preteklosti veljalo za samoumevno. Potekalo je predvsem znotraj ožje ali širše družine, ko so skupaj živele različne generacije in se je znanje prenašalo s starejše generacije na mlajšo.

Danes se je življenjski slog spremenil. Sodelovanje med generacijami poteka le še znotraj ožje družine (če), saj zaradi drugačnega delovnega okolja, življenjskih navad in standardov odhajajo mladi v druge kraje, stran od primarnih družin.

Namen projekta Park medgeneracijskega sodelovanja je:
1. zapolniti praznino, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja, kar ima za posledico kulturni razkorak med generacijami;
2. vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin (starejši, ženske, mladi, ljudje z motnjami v duševnem razvoju, Romi);
3. graditi solidarnost, medsebojno pomoč;
4. prinesti novo kvaliteto življenja različnim generacijam;
5. zagotavljati starejšim in ostalim ranljivim skupinam občutek sprejetosti in varnosti;
6. lajšati osamljenost in krepiti duševno in telesno zdravje.
7. urediti medgeneracijsko središče na prostem in ga predstaviti kot arhitekturni in urbanistični odgovor na sedanje in prihajajoče družbene spremembe, hkrati pa s postavitvijo posebnih orodij starejšim in gibalno oviranim pomagati pri ohranjanju vitalnosti in gibljivosti, mlajšim generacijam pa omogočiti razgibalni trening kot zanimivo igro;
8. z nakupom posebnega električnega vozila se bo omogočilo prevoz starejšim in ostalim ranljivim skupinam ne le za nujne potrebe (kot npr. Sopotnik), ampak tudi v razvedrilne in turistične namene, kar bo še dodatno prispevalo k manjši socialni izključenosti, hkrati pa prispevalo k varovanju okolja.

Vodilni partner: Občina Kočevje
Partnerji v projektu: Osnovna šola Ljubo Šercer

Podatki o financiranju