Oživljanje podeželja in vaških domov

­

Problem neizkoriščenosti podeželskega prostora hkrati tudi velik izziv in priložnost za splošen in kvaliteten razvoj, k čemur v prvi vrsti sodi zviševanje ravni splošne in državljanske pismenosti in dvig izobrazbene strukture podeželskega prebivalstva. Tako nameravamo v prihodnjih dveh letih (2013, 2014) obuditi in oživiti podeželje, v vaške domove, ki so bili včasih center kulturnega dogajanja vnesti vsebino, ponovno vzpostaviti neposredne medsebojne stike vaščanov, starih običajev in avtohtono kulturo.

Cilj programa je omogočiti vključenim udeležencem  pridobitev  temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznavali  in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja.

Pričakujemo, da bomo ciljno skupino še razširili, da je ne bi predstavljali zgolj  manj izobraženi odrasli prebivalci podeželja, ampak tudi dejavni in aktivni odrasli, ki želijo zvišati nivo znanja in pridobiti nova znanja za izvajanje dejavnosti na podeželju.

Delavnice bodo vzpodbujale vaščane, da čim aktivnejše, strokovno in racionalno izkoristite življenje na podeželju.

Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj so izobraževanja in delavnice
za potrebe krajevnih skupnosti Občine Kočevje
sofinancirana s strani Občine Kočevje.  

slika za splet

Načrtovane in izvedene delavnice v letu 2016/17

Tudi v jesenskem času leta 2016 nadaljujemo z izvajanjem izobraževanja in usposabljanja za potrebe krajevnih skupnosti občine Kočevje – OŽIVLJANJE PODEŽELJA IN VAŠKIH DOMOV, ki vzpodbujajo vaščane, da čim aktivnejše, strokovno in racionalno izkoristijo življenje na podeželju. Namen je širiti pomen izobraževanja na podeželju, v vaških domovih v okolici Kočevja.

Tečaje in delavnice v sklopu izvajanja projekta »Oživimo podeželje« bomo izvajali v Kočevski Reki, Livoldu, Mozlju, Gorenju, Črnem Potoku, Koprivniku, Šalki vasi, Predgradu, Željnah in na pobudo vaščanov tudi v Klinji vasi, Dolgi vasi, Ložinah, Mahovniku, Stari Cerkvi in Koblarjih.

Posamezne aktivnosti izvajamo na podlagi vsebinskih in datumskih dogovorov z vaškimi skupnostmi.

Plan izvajanja je priti v vsak omenjeni vaški okoliš, nekaj pa je tudi skupnih, združene za vse vaške skupnosti.

V ŠOLSKEM LETU 2016/17 VAS VABIMO, DA SE NAM PRIDRUŽITE NA NASLEDNJIH AKTIVNOSTIH:

OP

O točnih terminih izvedb posameznih aktivnosti sledite objavam v novicah.

LOGO

ožpBo

INFORMACIJE

Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

PRILOGE

Brošura: Aktivnosti OP (januar – junij 2016))

Novice

KOČEVSKE ZGODBE – zgodovina in njen pomen za prihodnost

11. 11. 2016|

Mentor: Mihael Petrovič, ml.

        

ZDRAVILNA MAZILA IN TINKTURE, vaška skupnost Črni potok z okolico

10. 11. 2016|

            

ZDRAVILNA MAZILA IN TINKTURE, vaška skupnost Koblarji z okolico

10. 11. 2016|

 

 

          

Festival v Cankarjevem domu Ljubljana

20. 10. 2016|

Festival za tretje življenjsko obdobje je potekal od 28. do 30. septembra 2016 v Cankarjevem domu Ljubljana.

Vse aktivnosti so delovale pod okriljem naslova VSI SMO ENA GENERACIJA. Ljudska univerza Kočevje se je predstavila s programom

Vabilo na učno delavnico – STEZICE ZDRAVJA – spoznavanje in nabiranje zdravilnih rastlin, Marof

3. 6. 2016|

Vabilo na predavanje – “ALI POZNAM SVOJ KRAJ !?”, Kočevska Reka

12. 5. 2016|