Oživljanje podeželja in vaških domov

­

Problem neizkoriščenosti podeželskega prostora hkrati tudi velik izziv in priložnost za splošen in kvaliteten razvoj, k čemur v prvi vrsti sodi zviševanje ravni splošne in državljanske pismenosti in dvig izobrazbene strukture podeželskega prebivalstva. Tako nameravamo v prihodnjih dveh letih (2013, 2014) obuditi in oživiti podeželje, v vaške domove, ki so bili včasih center kulturnega dogajanja vnesti vsebino, ponovno vzpostaviti neposredne medsebojne stike vaščanov, starih običajev in avtohtono kulturo.

Cilj programa je omogočiti vključenim udeležencem  pridobitev  temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznavali  in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja.

Pričakujemo, da bomo ciljno skupino še razširili, da je ne bi predstavljali zgolj  manj izobraženi odrasli prebivalci podeželja, ampak tudi dejavni in aktivni odrasli, ki želijo zvišati nivo znanja in pridobiti nova znanja za izvajanje dejavnosti na podeželju.

Delavnice bodo vzpodbujale vaščane, da čim aktivnejše, strokovno in racionalno izkoristite življenje na podeželju.

Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj so izobraževanja in delavnice
za potrebe krajevnih skupnosti Občine Kočevje
sofinancirana s strani Občine Kočevje.  

slika za splet

Načrtovane in izvedene delavnice v letu 2016/17

Tudi v jesenskem času leta 2016 nadaljujemo z izvajanjem izobraževanja in usposabljanja za potrebe krajevnih skupnosti občine Kočevje – OŽIVLJANJE PODEŽELJA IN VAŠKIH DOMOV, ki vzpodbujajo vaščane, da čim aktivnejše, strokovno in racionalno izkoristijo življenje na podeželju. Namen je širiti pomen izobraževanja na podeželju, v vaških domovih v okolici Kočevja.

Tečaje in delavnice v sklopu izvajanja projekta »Oživimo podeželje« bomo izvajali v Kočevski Reki, Livoldu, Mozlju, Gorenju, Črnem Potoku, Koprivniku, Šalki vasi, Predgradu, Željnah in na pobudo vaščanov tudi v Klinji vasi, Dolgi vasi, Ložinah, Mahovniku, Stari Cerkvi in Koblarjih.

Posamezne aktivnosti izvajamo na podlagi vsebinskih in datumskih dogovorov z vaškimi skupnostmi.

Plan izvajanja je priti v vsak omenjeni vaški okoliš, nekaj pa je tudi skupnih, združene za vse vaške skupnosti.

V ŠOLSKEM LETU 2016/17 VAS VABIMO, DA SE NAM PRIDRUŽITE NA NASLEDNJIH AKTIVNOSTIH:

OP

O točnih terminih izvedb posameznih aktivnosti sledite objavam v novicah.

LOGO

ožpBo

INFORMACIJE

Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

PRILOGE

Brošura: Aktivnosti OP (januar – junij 2016))

Novice

Delo na Ljudski univerzi v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021

1. 4. 2021|

 

Dragi prijatelji in bodoči prijatelji Ljudske univerze Kočevje,

v skladu z odlokom vlade (RS URL, št. 47/2021) bodo naše pisarne in učilnice od 1. do 11. aprila 2021 za obiskovalce zaprta. Seveda pa smo na voljo

31 DNEVNI IZZIV ZA BOLJ SREČNO ŽIVLJENJE

22. 4. 2020|

Spodnji 31 dnevni izziv za mentalno zdravje je kot preobrazba za naše boljše razpoloženje! Mali koraki, ki so primerni za vsakogar, nam pomagajo do bolj mirnega in srečnega počutja. Najboljše pa je, da zanje ne

POSLIKAVE IN OBDELAVE STEKLA, LESA, KERAMIKE, vaška skupnost Kočevska Reka z okolico

24. 11. 2016|

 

POSLIKAVE IN OBDELAVE STEKLA, LESA, KERAMIKE, vaška skupnost LIVOLD z okolico

21. 11. 2016|

 

DOMAČI KRAJ – OBRAZI KOČEVSKE, vaška skupnost Ložine z okolico

18. 11. 2016|

    

DOMAČI KRAJ – OBRAZI KOČEVSKE, vaška skupnost Mozelj z okolico

18. 11. 2016|