Otvoritev Večgeneracijskega centra Skupaj

V torek 21. 3. 2017  so v RIC-u Novo mesto dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, županji Občin Šmarješke Toplice in Kostel ter župani Mestne občine Novo mesto in Občin Kočevje, Dolenjske Toplice, Straža, Sodražica in Škocjan ter direktorici RIC-a Novo mesto in LU Kočevje uradno odprli  Večgeneracijski center SKUPAJ.

otvotitev VGC SKUPAJ

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je poudarila, da je osnovni namen 15 večgeneracijskih centrov v državi, preprečevanje socialne izključenosti najbolj ranljivih skupin. Meni, da so še posebej pomembni različni preventivni programi – če bodo zaživeli, bo manj potreb na centrih za socialno delo, kar je ena od značilnosti prihodnje socialne politike.

Prisotni župani so pozdravili projekt in poudarili vlogo in pomen projekta za lokalno okolje.

Strinjali so se, da potrebujemo povezovanje znotraj regije, povezovanje med občinami, povezovanje med različnimi združenji in institucijami ter med generacijami. S sodelovanjem bomo presegali individualizem, ki postaja značilnost naše družbe. Še posebej župani manjših občin vidijo v projektu tudi pridobitev izobraževalnih možnosti za svoje občane, še posebej toplo pa pozdravljajo različne aktivnosti za otroke, da ne bodo prostega časa preživljali samo za računalniki in s telefoni.

 Večgeneracijski center SKUPAJ, ki ga vodi RIC Novo mesto, partner je Ljudska univerza Kočevje, je svoja vrata odprl januarja, deloval pa bo do 30. 9. 2021. Sofinanciran je iz sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada in občine vključene v projekt VGC SKUPAJ.

Otvoritveni dogodek so z nastopom popestrili člani programa Z glasbo v lepši dan pri Univerzi za starejše v RIC Novo mesto in mlada plesalca Jasna Potočar in Patrik Klun.

 

Izjava v. d. direktorice RIC-a Novo mesto Marjete Gašperšič:

Projekt VGC SKUPAJ bo v naslednjih letih pomembno prispeval k uresničevanju poslanstva RIC-a Novo mesto, to je z vseživljenjskim učenjem, izobraževanjem in svetovanjem razvijati kulturo učenja za boljšo kakovost življenja posameznikov in okolja.Želimo si, da postane VGC SKUPAJ osrednji prostor druženja v lokalnem okolju, ki zagotavlja številne priložnosti za izobraževanje in razvoj. RIC Novo mesto bo poleg centra v Novem mestu skrbel tudi za program in delo v občinah Dolenjske Toplice, Straža, Škocjan in Šmarješke Toplice.

 

Izjava direktorice LU Kočevje Maje Rupnik:

Večgeneracijski center SKUPAJ bo na Kočevskem deloval na območju treh občin – Kočevje, Kostel in Sodražica. Vse občine so VGC tudi finančno podprle v obliki brezplačnega  zagotavljanja prostora in tudi sofinanciranja aktivnosti. Ob izvedbi neformalnega druženja in izvedbenih aktivnostih ciljnim skupinam, ki potrebujejo pomoč, bomo omogočili  vključevanje v socialno mrežo, spodbujali k vključevanju v neformalne aktivnosti za izboljšanje njihovih kompetenc in socialnega življenja. Temelj VGC Skupaj bo tudi motiviranje posameznikov za izgradnjo odnosa do sebe.

 

Več o dogodku si lahko ogledate na  spletni strani RIC-a Novo mesto: www.ric-nm.si/si/novice/slavnostno-odprtje-vecgenercijskega-centra-skupaj

Posted in Aktualno, Večgeneracijski center SKUPAJ.