Oskrba na domu – podjetništvo

Program je namenjen vsem brezposelnim osebam. Vključitev brezposelnih v ta izobraževalni program povečuje možnosti posameznika za uspešno (ponovno) vključitev na trg dela, nadaljevanje procesa vseživljenjskega učenja in aktivno vključitev v družbo znanja. Izobraževalni program je nastal kot posledica vedno večje brezposelnosti v Republiki Sloveniji, predvsem pa kot težnja, da se tudi z izobraževalnimi programi začne promovirati samozaposlitev kot eno izmed rešitev za nižanje brezposelnosti, saj odrasli z novimi znanji kljub pomanjkljivi izobrazbi lahko postanejo konkurenčni na trgu delovne sile.

Tematski sklopi:

  • Osebna asistenca na domu
  • Skupine storitev osebne pomoči na domu
  • Komunikacija
  • Samozaposlitev v današnjem času – elementi podjetništva
  • Poslovni načrt
  • Biti samostojni podjetnik
  • Osnova računovodstva in knjigovodstva
  • Časovno in finančno načrtovanje

Trajanje: 50 ur
Število izvedb: 1 izvedba v letu 2012
Termin izvedbe: 1.9.2012 – 31.12.2012
Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.

{AG}SNIO_Soc{/AG}

INFORMACIJE
Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor