»Se samo slišimo ali se tudi poslušamo?«

V okviru projekta »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?« je v četrtek, 29. septembra 2016, v prostorih Ljudske univerze Kočevje potekala diskusija za lokalno širšo javnost z naslovom »Se samo slišimo ali se tudi poslušamo?«.

Brane Novak, upokojeni vodja delovne skupine za delo v multikulturni skupnosti na MNZ, je z udeleženci delil svoje bogate izkušnje na področju dela v večkulturni skupnosti, predvsem romski skupnosti. Odkrito je govoril o svojem delu z Romi, pristopih reševanja konfliktov oz. problemov, socialnem statusu Romov, njihovi kulturi, navadah itd. V Sloveniji poznamo različne romske skupnosti, v katerih so prisotne različne kulture, navade, jezik in tudi način življenja, zato vseh romskih skupnosti ne smemo dojemati enako. Redna prisotnost romskih mediatorjev v lokalnih romskih naseljih je ključ za uspešno reševanje romske problematike. Kot predstavnik večinskega prebivalstva, ki se je mnoga leta srečeval z romsko tematiko, se je naučil romskega jezika, kar je izboljšalo komunikacijo in olajšalo delo, saj so ga Romi »vzeli za svojega«. Izpostavil je še potrebo, da k problemu pristopimo takoj, ko se ta pojavi, kajti kasneje je lahko že prepozno. Diskusija se je nadaljevala v obliki delavnice, katere namen je bil pokazati, kako različne so si navade oz. način življenja romskega in večinskega prebivalstva. Dva prostovoljca sta predstavljala večinsko oz. romsko prebivalstvo. G. Novak je nato prebral različne trditve, kot npr. »Z družino gremo vsako leto na počitnice«, »Zgodaj vstanem in grem v službo«,… Za vsako trditev, s katero sta se predstavnika poistovetila, sta morala stopiti korak naprej. Ob koncu je bil predstavnik večinskega prebivalstva na drugi strani prostora, medtem ko se predstavnik romske skupnosti ni premaknil niti za korak. Rezultat je bil za nekatere udeležence šokiran, vendar situacija v mnogo primerih ni daleč od realnosti. Razlike med nami so velike, a se jih na žalost prepogosto ne zavedamo. Udeleženci so se zelo pozitivno odzvali na obravnavano temo in nenehno delili svoja mnenja, stališča, dvome in vprašanja.

DSC03040     DSC03046

Posted in Aktualno, Zgodnje poroke - kultura ali zloraba?.