Okrogla miza »Reško jezero s Kočevsko Reko – središče aktivnosti projekta LIFE Kočevsko«

V okviru akcije E3 (Mreženje z deležniki: izobraževanje in usposabljanje ter ozaveščanje) so predstavniki Občine, ZRSVN, ZGS OE Kočevje in Ljudske univerze Kočevje  izbranim ključnim deležnikom predstavili aktivnosti, ki se bodo v sklopu projekta LIFE KOČEVSKO izvajale v okolici Reškega jezera z namenom seznanjanja, ozaveščanja, spodbujanja medsektorskega sodelovanja ter povečanja prepoznavnosti projekta med lokalnimi prebivalci in širše.

Cilj je, da se postavljena infrastruktura in oprema po zaključku projekta uporablja v turistične namene, oziroma vključi v turistični produkt preko katerega bi lahko v kraj pritegnili več turistov. Za dosego teh ciljev je ključno sodelovanje in povezovanje vseh zainteresiranih, predvsem pa krajanov Kočevske Reke. Občina bo z različnimi pristopi v naslednjih dveh letih skušala spodbuditi in podpreti izobraževanja za turistične vodiče in  spodbujati razvoj  malega podjetništva z izobraževanji s ciljem, da se kot končni rezultat oblikuje kakovosten turistični produkt, ki bi Kočevski Reki omogočil razvoj in povečanje prepoznavnosti tudi po koncu projekta LIFE Kočevsko in motiviranim posameznikom omogočil vir zaslužka.

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.