Odpri novo poglavje – poskrbi za zdravje

Katera je vrednota, na katero najprej pomislite? Moje si sledijo nekako takole: družina, zdravje, prijateljstvo, delo, prosti čas, varnost, poštenost, denar. In še bi jih lahko naštevala. Vrstni red se glede na okoliščine spreminja, vendar prve štiri nanizane vrednote ne zapustijo svojega mesta. Kot zelo pomembno vrednoto razumem zdravje in se popolnoma strinjam z nemškim filozofom Arthurjem Schopenhauerjem, ki je rekel: »Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič.« Če želimo uspešno delovati, imeti urejene odnose, negovati vse svoje vrednote, najprej potrebujemo zdravje, ki je predpogoj, da vse ostalo najde svoje mesto.

Tempo današnjega časa je hiter, velikokrat nagel, in ga predvsem na delovnem mestu spremlja vsakodnevni stres, nepravilna prehrana in ne malokdaj tudi slaba klima. To pa so samo nekateri izmed razlogov, zakaj bi moralo vse več ljudi skrbeti za svoje zdravje in počutje tudi v službi. Država je to področje uredila tako, da je z 6. in 32. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) določila, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti  in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. To pa ne pomeni, da je samo delodajalec tisti, ki si mora prizadevati za izboljšanje, ampak morajo k temu aktivno pristopiti tudi zaposleni.

In v našem kolektivu na Ljudski univerzi Kočevje smo besedo »aktivno« resno vzeli. Od januarja letos redno skrbimo za dnevno telesno aktivnost. Vsak delovni dan v tednu en od sodelavcev skrbi za izvajanje petminutnega gibalnega odmora. Prisotni se zberemo v skupnem prostoru in naredimo nekaj ogrevalnih, razteznih in sprostitvenih vaj ter vaje za moč. Ta čas pa izkoristimo tudi za pogovor, druženje, smeh.

Prvi petek v juniju smo se zaposleni udeležili aktivnega piknika v naravi. Zbrali smo se v koči v Novih Lazih, kjer je po dobri hrani sledilo aktivno druženje. Popoldne smo preživeli v znamenju športa in tako skrbeli za izboljševanje fizičnih in socialno-psiholoških razmer za uspešno, zdravo in varno delo.

Sredi julija pa smo se odpravili na ogled Križne jame, kjer smo na malo drugačen način krepili timsko delo.

Redna telesna aktivnost in uravnotežena prehrana prispevata k boljšemu počutju in zdravju zaposlenih, zmanjša se izostajanje od dela, zviša se motivacija, izboljša produktivnost. Ker tretjino svojega delovnega dne preživimo v službi, je smiselno, da v svoj delovni dan vključimo te vsebine.

Zapisala: Sonja Hribar

Gibalni odmor na LU Kočevje

Gibalni odmor na LU Kočevje

Posted in Nekategorizirano.