Odkazilo drogovnjakov in pomlajencev na Rogu

Petino načrtovanih konkretnih naravovarstvenih ukrepov za ciljne vrste projekta LIFE Kočevsko smo umestili v državne gozdove na vzhodni strani območja Natura 2000 Kočevsko. V mesecih april in maj so sodelavci ZGS OE Novo mesto skrbno in angažirano izvajali načrtovana dela in jih v pretežni meri tudi zaključili. V sredo, 17. maja 2017, so zaposleni organizirali skupinsko odkazovanje/označevanje dreves na območju gozdov pod vrhom Velikega Roga, v oddelkih 60 in 61, v KE Straža – Podturn.

Na površini ca. 20 ha so s skupnimi močmi označevali drevesa v sestojih drogovnjakov in pomlajencev, ki jih bomo obročkali. Z opisanim ukrepom bomo izbranim drevesom zmanjšali vitalnost oz. pospešili njihov propad, s tem pa pripomogli k postopnemu izboljšanju prehranjevalnega habitata triprstega, predvsem pa belohrbtega detla.

Delovne akcije se je udeležilo 18 sodelavk in sodelavcev ZGS OE Novo mesto. Pod strokovnim vodstvom in odlično organizacijo dela, za katero je skrbel revirni gozdar, so dela potekala brez zapletov in tudi zato v prijetnem vzdušju gozdarske ekipe ZGS OE Novo mesto.

IMG_1471 (Large) IMG_1473 (Large) IMG_1476 (Large)

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje, OE Novo mesto (foto: SFS Kočevje)

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.