Obvestilo o izidu Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 23. 6. 2017 na svoji spletni strani  in v Uradnem listu RS št. 31/17,objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

  • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj,
  • ki so poravnali šolnino v šolskih letih 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
  • ki so zaključili izobraževalni program do oddaje vloge.

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na: Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.

Vabimo vas tudi na individualno svetovanje glede priprave dokumentacije. Za termin nam pišite na melita.orazem@lu-kocevje.si ali pokličite v tajništvo Ljudske univerze Kočevje v času uradnih ur na tel. št. 01 89 38 270 ali 041 708 483.

Prijazno vabljeni!

Posted in Aktualno.