Objavljeno poročilo o popisih gozdnega jereba na Kočevskem

V sodelovanju z zunanjim izvajalcem, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, smo zaključili del načrtovanih aktivnosti v sklopu projektne akcije D1 – merjenje učinkov konkretnih akcij, ki se nanašajo na izboljšanje stanja gozdnega jereba na Kočevskem.

V zimskih mesecih preteklega leta smo na podlagi sledenja v snegu najprej poskušali registrirati predhodno neznane lokacije prisotnost gozdnega jereba. Posamezne živali smo na znanih lokacijah nameravali pozneje privabiti s predvajanjem posnetka klica oz. s posebno piščali za klic, nato pa jih ujeti s pomočjo najlonske mreže in jih opremiti s telemetričnimi oddajniki.

V letu 2017 smo popise izvajali na 78 lokacijah. Prisotnost jereba smo evidentirali na 7 lokacijah.

Žal pri odlovu nismo bili uspešni. Kljub temu so nove lokacije so zaradi redkosti vrste na območju velikega pomena, saj so močno okrepile vzorec pojavljanja vrste in s tem možnost ugotavljanja habitatnih zahtev.

Vsi opaženi osebki so bili evidentirani v zeliščno in grmovno bogatem gozdu z značilnim ali velikim deležem iglavcev. Rezultati potrjujejo, da gozdni jereb na Kočevskem živi lokalno prisotno na območjih z ustreznim habitatom in v zelo majhnih populacijskih gostotah.

Več v poročilu.

Foto: M. Cigoj

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.