Obiskali so nas študenti gozdarstva

V petek, 19. 1. 2018, so Kočevsko obiskali študenti z ljubljanske Biotehniške fakultete. Bodoče magistre inženirje gozdarstva smo pozdravili v prostorih območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Predstavili smo jim območje Natura 2000 Kočevsko ter namen in cilje projekta LIFE Kočevsko, s poudarkom na vpeljevanju gozdarskih praks, s pomočjo katerih varujemo in izboljšujemo habitatne razmere za 5 ogroženih vrst gozdnih ptic.

Predstavitev projektnih aktivnosti smo dopolnili z obiskom zimskega krmišča za orla belorepca v Kočevski Reki, ki je prvo tovrstno krmišče za ptice ujede v  Sloveniji. Od tal dvignjena ploščad preprečuje, da bi do hrane (mrhovine) dostopale druge gozdne živali (npr. medvedi). Zalagamo ga v zimskem času, ko je ponudba hrane za orla belorepca v naravi najbolj skromna, potrebe pa zaradi začetka gnezdenja zelo velike.

Nadejamo se, da bodo ukrepi, kot so dodatna ponudba hrane, nadzor nad gnezdom, vzpostavitev mirne cone in usmerjanje obiskovalcev gozdnega rezervata Jezero, pripomogli k uspešni gnezditvi edinega tu živečega para orlov belorepcev. Ker pa je za varstvo karizmatičnih vrst ključnega pomena tudi ozaveščenost, smo veseli, da smo naše izkušnje lahko delili s študenti, ki bodo tovrstna novo pridobljena znanja že kmalu uporabljali pri svojem strokovnem delu.

 

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.