O aktualnih aktivnostih na projektu z zaposlenimi v LPN-jih na Kočevskem

Tako gozdarji kot lovci imamo pomembno vlogo pri oblikovanju stanja gozdov kot tudi pri usmerjanju razvoja gozdov v prihodnje. Zelo pomembno je, da naše redno delo stalno nadgrajujemo z novimi znanji, izkušnjami…

Vodstvo LPN na Kočevskem se tega dobro zaveda, zato je ekipi projekta LIFE Kočevsko omogočil predstavitev aktualnih aktivnosti projekta na kolegiju oz. delovnemu sestanku zaposlenih v Loviščih posebnega namena (LPN) Medved, Snežnik – Kočevska Reka in Žitna gora, v sredo 15.3.2017, v gostišču Jelen v Mozlju.

Glavni poudarki, ki smo jih v sklopu predstavitve podali prisotnim revirnim lovcem so bili v preteklem letu izvedeni in v 2017 za izvedbo načrtovani konkretni ukrepi za orla belorepca na širšem prostoru Kočevske Reke, predstavitev katastra lovskih objektov na območju Natura 2000 kočevsko, ki smo ga v letu 2016 vzpostavili s pomočjo revirnih lovcev LPN ter predstavitev gozdov s posebnim pomenom na območju Natura 2000 Kočevsko s pripadajočimi varstvenimi režimi. Za zaposlenih 16 revirnih lovcev, ki delujejo v revirjih na območju Natura 2000 Kočevsko, smo pripravili karte, ki bodo sodelavcem v pomoč pri njihovem delu. Topografsko podlago smo nadgradili s slojem gozdnih prometnic, prostor dodatno obarvali po dveh kategorijah gozd – ne gozd, na karti označili gozdne rezervate, karto opremili s cono gozdnega jereba in centralnimi rastišči divjega petelina ter dodali še lovske objekte evidentirane v 2016.

Srečanju s sodelavci lovci na kolegiju sledi izobraževalni dan na temo gozdnih kur, ki ga bomo pripravili v maju oz. juniju 2017.

Novico pripravili sodelavci ZGS OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.