NPK Viličarist/viličaristka

Ljudska univerza Kočevje na podlagi vsebin, ki jih predpisuje Katalog strokovnih znanj in spretnosti, izvaja 60-urni program PRIPRAVE NA NPK VILIČARIST/VILIČARISTKA, ki vključuje naslednje tematske sklope:

  • načrtovanje in organiziranje lastnega dela
  • racionalna raba energija, materiala in časa
  • upravljanje plinskih, motornih ali električnih viličarjev, spoznavanje pomena logistike, skladiščenja
  • opravljanje premikov blaga z uporabo viličarja
  • komuniciranje s sodelavci in z nadrejenimi
  • varovanje zdravja in okolja (zakon o varnosti in zdravju pri delu, varovanje okolja)

V okviru programa udeleženci teoretično spoznajo zgoraj napisane vsebinske sklope v kombinaciji s praktičnim delom vožnje viličarja.

Ciljna skupina: brezposelne osebe

Vstopni pogoji:

  • dokončana OŠ
  • vozniški izpit B kategorije

Po opravljenem usposabljanju udeleženci lahko pristopijo k preverjanju in potrjevanju ter pridobijo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije.

Podrobnosti o Nacionalni poklicni kvalifikaciji Viličarist/viličaristka si lahko ogledate s klikom na naslednjih povezavah:

Izvajanje programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter programov priprav za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne osebe v letu 2016 (sklep 6036-15/2016/95 z dne 10.5.2016) financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

Posted in Aktualno, Pridobitev izobrazbe.