NPK Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu


Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 59

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 59

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Ljudska univerza Kočevje na podlagi vsebin, ki jih predpisuje Katalog strokovnih znanj in spretnosti, izvaja 150-urno usposabljanje ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE “SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU”.

Namen usposabljanja je ustrezno usposobiti udeležence za izvajanje pomoči na domu, za delo v socialno varstvenih zavodih, ustanovah, ki izvajajo socialno oskrbo na domu. Namenjeno je vsem, ki jih delo na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami veseli in se želijo zaposliti na tem področju. Usposabljanje je namenjeno tudi vsem, ki bi radi pridobili certifikat NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

Ciljna skupina: vsi odrasli, ki jih delo na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami veseli in se želijo zaposliti na tem področju.

Vstopni pogoji:

  • končana osnovna šola,
  • vsaj 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi oz. vsaj 1 leto na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje),
  • starost vsaj 23 let,
  • uspešno zaključen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe,
  • imeti socialne in psihofizične lastnosti, ki so sestavni del poklicne kompetentnosti.

Usposabljanje se odvija kot kombinacija teoretičnega in praktičnega izobraževanja.  Pogoj za končanje programa oziroma pristop k certificiranju so uspešno opravljeni izpiti iz posameznih predmetov ter opravljena praksa.

Po opravljenem usposabljanju udeleženci lahko pristopijo k preverjanju in potrjevanju ter pridobijo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije.

Podrobnosti o Nacionalni poklicni kvalifikaciji Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu si lahko ogledate s klikom na naslednji povezavi:

 

Plakat soc. oskrbovalec_september2017

INFORMACIJE

Sonja Hribar
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: sonja.hribar@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.