Ste mojster ali mojstrica pri pripravi sladic in dekoraciji tort!  Nimate ustrezne izobrazbe, spričevala, znanja pa zelo veliko! Certifikat o Nacionalni poklicni kvalifikaciji je kot nalašč za vas. Seveda brez zbirne mape ne gre.  

Kaj je to? 

Zbirna mapa (portfolijo) je izbor  vaše usposobljenosti, dosežene z učenjem in pridobljenimi delovnimi izkušnjami. Je sistematičen in dokazan izbor znanj, dosežkov in kompetenc, ki ste jih pridobili v času izobraževanja, neformalnega učenja in na delovnem mestu.  

Dobro pripravljena zbirna mapa je temelj pri preverjanju in potrjevanju pogojev za pridobitev NPK. Na osnovi dokazil, fotografij, člankov, življenjepisa…si komisija pri pregledu zbirne mape oblikuje vtis o kandidatu.  

Kakšno vlogo imamo svetovalki Svetovalnega središča Pokolpje pri pripravi zbirne mape? 

Svetovalka preveri verodostojnost listin, ki so sestavni del osebne zbirne mape in ustreznost sestave osebne zbirne mape. Svetovalka motivira kandidata in usmerja pri pridobivanju dokazil. Svetovalka pomaga pri pripravi življenjepisa ter zapisu ključnih znanj.  

V Sloveniji se poklic svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojni poklic, temveč je del delovnih nalog različnih profilov, ki so za to strokovno usposobljeni. V Svetovalnem središču Pokolpje sva svetovalki Maja Rupnik, maja.rupnik@lu-kocevje.si in Melita Oražem, melita.orazem@lu-kocevje.siNudiva možnost svetovanja v celotnem procesu pridobivanja Nacionalne poklicne kvalifikacije. 

Vabljeni v Svetovalno središče Pokolpje, v kolikor ste zaznali priložnost za pridobitev certifikata o Nacionalni poklicni kvalifikaciji. Ne gre le za nudenje pomoči kandidatu, ampak za ustvarjanje okolja, v katerem glavno vlogo odigra kandidat v procesu preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije.   

Srečno.